La missió del FC Santa Coloma és donar als seus seguidors les majors satisfaccions esportives fent que visquin i gaudeixin el futbol continuant una tradició guanyadora que ha estat confirmada en el curs dels anys de la seva història.
Un dels objectius fonamentals del Club és el desig de promoure l’activitat i l’ètica esportiva i conciliar les dimensions professionals i econòmiques del futbol amb els seus valors socials, el manteniment en el temps d’un estil de conducta en harmonia amb la tradició.
El FC Santa Coloma és un Club obert, proper, amb uns valors i principis ben definits com serien el respecte, l’esforç, el treball en equip i l’ambició de seguir creixent any rere any.
Comencem amb aquests principis des de la base, composada per equips de nens des dels 5 anys fins als equips seniors.

 

08 d’abril 2019 –
Com cada any en aquesta època, el nostre equip aspira a participar novament en competició europea. Ja s’ha entregat tota la documentació necessària per a l’obtenció de la Llicència UEFA i la novetat de la temporada és la publicació dels Estats financers auditats.
Aquesta documentació és el reflex de la comptabilitat del Club a data 31 de desembre 2018 tot i que la nostra temporada natural, tenint en compte l’any esportiu, acaba aproximadament al més de juny 2019.

 

FC STA COLOMA CCAA LLICÈNCIA UEFA 31.12.2018

No agents